2. og 3. oktober arrangerte Kartverket Trøndelag fagdag matrikkel i hhv. Trondheim og Steinkjer.

Hovedtema på fagdagen var::

  • landmålers rolle etter matrikkeloven
  • dokumentasjon fra oppmålingsforretning

I tillegg ble kvalitetsheving av matrikkelen diskutert.

Faglig løft

Det var totalt 52 deltakere fra Jordskifteretten, 31 kommuner og Vegvesenet på fagdagen. Engasjerte deltakere som også for oss i Kartverket fungerer som et faglig løft.

Presentasjonene fås ved henvendelse til Kartverket Trøndelag.