Kursene ble holdt 19. og 20. november i Trondheim og 21.november på Steinkjer. Til sammen 55 personer deltok, fra 30 kommuner spredt over hele Trøndelag og en på Nordmøre.

Målet med kurset var kompetanseheving av kommunal ajourføring av bygningsinformasjon i Matrikkel, FKB-Tiltak og FKB-Bygning.

Dagen var todelt: Kartverket hadde før lunsj informasjon om veiledningsmateriell og prinsippene i vedlikeholdsarbeidet av bygningsinformasjon. Resten av dagen var det oppgaveløsning i deltakernes egen programvare.

Send oss en e-post (brit.ingunn.wennberg@kartverket.no) hvis du ønsker å få tilsendt Kartverkets presentasjon fra kurset.

Her finner du informasjonsmateriell, veiledere og lenker til hjelp i arbeidet med kommunal ajourføring av bygningsinformasjon.