1. januar 2018 ble Sør- og Nord-Trøndelag fylker til Trøndelag fylke, og den nye kommunen Indre Fosen så dagens lys. Indre Fosen består av tidligere Rissa og Leksvik kommuner.

I 2020 blir 47 kommuner til 36 i fylket. Sammenslåingen gjelder følgende kommuner:

  • Steinkjer og Verran - Steinkjer
  • Fosnes, Namdalseid og Namsos - Namsos
  • Nærøy og Vikna – (navnet er ikke vedtatt)
  • Agdenes, Orkdal, Meldal og del av Snillfjord - Orkland
  • Hemne, Halsa og del av Snillfjord - Heim
  • Hitra og del av Snillfjord - Hitra
  • Åfjord og Roan - Åfjord
  • Ørland og Bjugn - Ørland
  • Trondheim og Klæbu - Trondheim

I tillegg skal Rindal kommune bytte fylkestilhørighet fra Møre og Romsdal til Trøndelag. Det er ikke endelig bestemt når dette vil skje. Enten fra 2019 eller 2020

Oppstartsmøter

Kartverket, Fylkesmannen og KS har ved flere anledninger informert kommunene om konsekvenser som sammenslåingen har for matrikkel, geodata og IT-systemer som kommunene bruker. I tillegg til dette ønsker Kartverket å gjennomføre egne møter med de nye kommunene.

Kartverket Trøndelag har nå gjennomført to oppstartsmøter med to av de nye kommunene i Trøndelag som er i sammenslåingsprosess. Vi informerte her om vår rolle som matrikkelmyndighet og IKT-koordinator i kommune- og regionreformen. I tillegg gikk vi gjennom hvilke endringer kommunene må gjennomføre i matrikkelen før sammenslåingstidspunktet. To ytterligere møter har fastsatt dato.

Grensejusteringer

Det blir også foretatt en del grensejusteringer i tilknytning til kommunesammenslåingene. Et innbyggerinitiativ i grendelaget Lund i Nærøy fører til at de blir overført til nye Namsos kommune. Her er det en hel grunnkrets som blir overført. Et tilsvarende initiativ gjør at Verrabotn i dagens Verran kommune skal overføres til Indre Fosen samtidig med at Verran slås sammen med Steinkjer. Her er endelig grense ikke fastsatt.

En mindre eiendom skal overføres fra Steinkjer til nye Namsos. Dette er et lite tillegg til en landbrukseiendom som ligger i dagens Namdalseid.

Ingen av de tre justeringene er formelt vedtatt.

Fylkesmannen har også fått i oppdrag av Kommunal- og moderniseringsdepartementet å utrede grensene på Austra helt nord i Trøndelag.

Austra deles i dag mellom Bindal i Nordland, og Leka og Nærøy i Trøndelag. De har fått frist til 1. juni med å levere denne utredningen.

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner ved Kartverket Trøndelag: Ann-Kristin Engan, John Thomas Aalstad, Liv Iversen, Anders Østeraas og Olav Jenssen (Se ansattoversikt for epostadresse til den enkelte).