FDV-avtalene (forvaltning, drift og vedlikehold)

Arbeidet med avtalene og oppfølging av forpliktelsene i avtalen koordineres av Kartverket Trøndelag.

FDV-årsmøtene 2018

Kartverket Trøndelag har kalt inn til årsmøte for forvaltning. drift og vedlikeholdsavtalene. Møtene avholdes i starten av mars.

For program og påmelding, se vår arrangementside

Formål

Formålet med avtalen er å sikre at forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av geodata som inngår i
Geovekst-samarbeidet gjennomføres på en faglig god og kostnadseffektiv måte.
Avtalen avklarer rettigheter og plikter for partene, og skal samtidig sikre partene enkel tilgang til de datasett den enkelte part har rettigheter til.

Det arrangeres en til to årlige forvaltningsrunder i fylket for alle FKB-baser samt arealplanbaser.

Avtalens vedlegg og økonomi revideres og rapporteres i forbindelse med de årlige FDV-årsmøtene. 

Kontaktinformasjon

Kontaktperson ved Kartverket Trøndelag: Brit Ingunn Wennberg

For ordforklaringer, se (Hjelp).