Klikk for større bilde.png

Status per juni 2020

24 av fylkets 38 kommuner har 99-100 % vegadresser. I første halvdel av 2020 har Rennebu kommune økt andel vegadresser fra 37% til 53%, og er kommunen i fylket med størst reduksjon av antall matrikkeladresser. En imponerende jobb gjøres som kommer samfunnet svært godt til nytte. Enkeltkommuner har fortsatt en jobb å gjøre. Kartverket håper og krysser fingrene for at også disse kommunene kan prioritere adresseringen. Fylkets geodataplan har et måltall for Trøndelag på minimum 96 % andel vegadresser innen årsskiftet 2020/2021. I Trøndelag er totalt 3 403 personer bosatt på matrikkeladresser. Det er en nedgang på 803 i løpet av siste halvåret.

Populære veinavn i Trøndelag

Gamlevegen og Stasjonsvegen er det veinavnet som er mest populært blant kommunene i Trøndelag. Det er 13 kommuner som har disse veinavnene. På de neste plassene kommer Åsvegen som finnes i 12 kommuner, Utsikten som finnes i 11 kommuner, og Industrivegen, Sjøvegen og Strandvegen som finnes i 10 kommuner. På landsbasis er Utsikten det mest populære navnet. Navnet er brukt i 83 kommuner.

Om adressering

Det er kommunene som fastsetter offisielle adresser til eiendommer i Norge, og Kartverket bistår kommunene i dette arbeidet. Adresser og skilt skal sørge for at alle på en lett og forståelig måte kan finne fram til bygninger, boliger og andre aktuelle steder. For kortest mulig responstid i en nødsituasjon er et godt, ensartet og oppdatert adressesystem avgjørende for å berge liv, helse, miljø og økonomiske verdier.

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner ved Kartverket Trøndelag: anders.osteraas @ kartverket.no