Hopp til innhold

Detaljerte kartdata Trøndelag

Kartverket ved fylkeskartkontorene har ansvar for å samle inn, kontrollere og distribuere detaljerte kartdata til Norge digitalt.

Kontaktpersoner