Hopp til innhold

Fagdag matrikkel

31 Okt 2019
31 Okt 2019
Statens Hus
Prinsens gt. 1, Trondheim
Kl. 9:30 - 15:30

Kartverket Trøndelag inviterer til fagdag matrikkel denne dagen. Vi har et variert program blant annet innen matrikkel og kommune- og regionreformen. I tillegg er det satt av tid til gruppearbeid der vi håper på gode diskusjoner, kunnskapsdeling og erfaringsutvekslinger. Påmelding innen 18. oktober!Variert program

0915 – 0930 Kaffe

0930 Velkommen til fagdag matrikkel

0940 Status kommunereform, hva skjer før årsskifte? v/ Ann-Kristin Engan, Kartverket

0950 Endring av fast eiendom – fra søknad til matrikkelføring v/ Leikny Gammelmo, Kartverket

1030 Pause

1045 Fortsettelse av: Endring av fast eiendom … 

1135 Status Matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning (MUF) og Midlertidige forretninger (MF) v/ John Thomas Aalstad, Kartverket

1200 andre aktuelle tema innen matrikkelfaget v/ Olav Jenssen, Kartverket

  • Masterplan matrikkel
  • Nettbasert lovkurs
  • Matrikkelfaggruppe
  • Matrikkelens rolle i det digitale samfunn

1230 Lunsj

1315 Forslag til endring av matrikkelforskriften v/ Leikny Gammelmo, Kartverket

1400 Pause med kaffe/ te

1415 Gruppearbeid (Endring av fast eiendom, MUF og ny forskrift)

1515 Oppsummering og avslutning

1530 Vel hjem!

Målgruppe for fagdagen

Målgruppen for fagdagen er landmålere som gjennomfører oppmålingsforretning etter matrikkelloven og matrikkelførere.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller lignene om fagdagen? Ta kontakt med olav.jenssen @ kartverket.no