Første julemøte i nye Trøndelag

Det nye Fylkesgeodatautvalget i Trøndelag fylke hadde gleden av å arrangerer en dag for medlemmene i samarbeidet. Dagen ble gjennomført med valgfritt oppmøtested, Steinkjer eller Trondheim. Det var det samme programmet begge steder og noen av foredragene ble videooverført fra det ene stedet til det andre. Teknikken gir nye muligheter, men vi erfarte også noen utfordringer.

Foredragene på «Julemøtet» tok utgangspunkt i fokusområdene i den nye Fylkesgeodataplanen for 2019-2022. Deltakerne fikk dermed høre om samarbeid og bruk av temadata i Kystsoneplan Namdalen, masterplan matrikkel, siste nytt innen plan, gevinstene med forbedring og deling av data, arbeid med klimatilpasning, den nye Kartverksløsningen for å se havnivåstigning og stormflo sehavniva.no og forsvarets bruk av kart under TRJ2018.

Program

09.00: Kaffe og registrering

0930: Velkommen. Planer for Norge digitalt i 2019, Lars Mardal (Kartverket), Gaute Arnekleiv (Fylkesmannen)

10.00: Masterplan matrikkel, Olav Jenssen (Kartverket), John Thomas Aalstad (Kartverket)

10.30: Pause

10.50: Framtidens planforvaltning Martin Vitsø (Trondheim kommune)

11.10: Utdanning og pågående prosjekter ved NTNU inst. for geografi, Per Arne Stavnås (NTNU)

11.30: Forbedret dataflyt, Jon Endre Kirkholt (Kartverket), Brit Ingunn Wennberg (Kartverket)

12.00: Lunsj 

12.45: Bruk av kart– og kunnskapsgrunnlaget i samarbeidet Kystsoneplan Namdal, Kirsti G. Axelberg (Namdal regionråd)

13.15: Hva skjer i nettverket for klimatilpasning i Trøndelag? Stein Arne Andreassen (Fylkesmannen)

13.35: Se havnivå i kart - visualisering av stormflo og havnivåendring, Lars Mardal (Kartverket), Hilde Sande Borck (Kartverket)

14.00: Pause med kaffe og frukt 

14.20: Norsk geoinfo for planlegging og gjennomføring av TRJE18 (Trident Juncture) i Norge, Frank Due Halvorsen (FMGT)

15.00: Oppsummering og avslutning, Lars Mardal (Kartverket), Gaute Arnekleiv (Fylkesmannen)

15.30: Slutt for dagen

Kontaktinformasjon

Ønsker du å se noen av foredragene, ta kontakt.

Kontaktpersoner ved Kartverket Trøndelag er Alf Egil Aaberge: alf.egil.aaberge@kartverket.no og Jon Endre Kirkholt: Jon.Endre.Kirkholt@kartverket.no.