Utvalget skal:

  • sikre deltagelse fra fylkesvise fagetater og kommuner
  • være bindeledd mellom partene og være kontaktledd mot kommunene i fylket
  • bidra til gjensidig erfaringsutveksling og samhandling
  • sikre plan- og temadata med høy kvalitet og god formidling av disse
  • bidra til kurs/ kompetanseheving innen fagområdet

Plan- og temadatautvalget skal ha minimum to årlige møter. Ett fysisk møte før sommeren (lunsj til lunsj sammen med Fylkesgeodatautvalget) og 1-2 møter i september/ oktober (video) der geodataplanen er hovedtema.

Geodataplan for Trøndelag

Medlemmer i Plan- og temadatautvalget for 2020
Representant forNavnKommer fra
Kommunene Ytre Namdal Ragnhild Wendelbo Melgård Nærøysund kommune
Kommunene Indre Namdal Lars Arnesen Grong kommune
Kommunene Innherred Lars Billdal Steinkjer kommune
Kommunene Værnes Bjørn Gunnarsson Meråker kommune
Kommunene Fosen    
Kommunene Orkdalsregionen Hans-Victor Wexelsen Orkland kommune
Kommunene Trøndelag sør Ingunn Holøymoen Røros kommune
Trondheim Kommune Reidun Onsøien Trondheim kommune
Veg Roar Hansen Statens vegvesen
Fylkesmannen Lars Petter Løkken (midlertidig) Fylkesmannen i Trøndelag
Fylkesmannen Elisabeth Varsi Stubbrud Fylkesmannen i Trøndelag
Fylkeskommunen Frode Brataas Trøndelag fylkeskommune
Fylkeskommunen Eigil Kosi Jaren Trøndelag fylkeskommune
Kartverket Lars Mardal KV Trøndelag
Kartverket Synne Rudsar KV Trøndelag (sekretær)
Kartverket Elling Ringdal KV Trøndelag
Kartverket Lars Ove Lehn KV Trøndelag

 

Kontaktinformasjon

Kontaktperson ved Kartverket Trøndelag: synne.rudsar@kartverket.no og elling.ringdal@kartverket.no