Geovekstsamarbeidet ble etablert i 1992 gjennom inngåelse av en avtale mellom flere sentrale aktører på geodataområdet: Norges energiverksforbund, Kommunenes Sentralforbund, Landbruksdepartementet, Statens vegvesen, Statens kartverk og Televerket. Geovekst hadde 20-årsjubileum i juni 2012.

Partene er i fellesskap rettighetshavere til alle data som inngår i samarbeidet.

Det er enighet mellom Geovekst-partene om at alle data etablert gjennom samarbeidet skal inngå som en del av datatilfanget i Norge digitalt med de rettigheter som er beskrevet i Generelle vilkår for Norge digitalt. Alle parter i Norge digitalt som ikke er Geovekst-parter betaler en avtalt årlig avgift for bruksretten.

Kartverkets sentrale informasjon om Geovekst 

Oversikt over kartprosjektene

Slik gjør du:
1.    Gå til kartapplikasjonen i Metadatakatalogen (fanen Georef)
2.    Velg om du vil ha visning av hele landet, hele fylket eller en kommune i menyen oppe til venstre
3.    Velg hva type kartarbeid du vil ha oversikt over
4.    Kikk så på «Gå til kommune»
5.    Ved å bruke i–knappen får du egenskapsinformasjon i nedre venstre hjørnet. Tegnforklaringa i høyre spalte kan du ta vekk ved å klikke på nåla oppe i høyre hjørne.

Sammen med geodataplanens handlingsplan som du også finn på fylkeskartkontorets nettsider, er denne kartapplikasjonen et verktøy for geovekstpartene for oversikt og planlegging av videre geovekstprosjekt.

Hva er FKB-Metadatakatalogen?

FKB Metadatakatalogen (Felles KartdataBase) gir innsyn i metadata for alle FKB-data og FKB-produkter som er tilgjengelige for nedlasting gjennom Norge digitalt. Oppdaterte datasett legges fortløpende ut katalogen. 

Kontaktinformasjon

Kontaktperson ved Kartverket Trøndelag: Liv Trongmo Hognes