Første møte gjennomført for Fylkesgeodatautvalget

Første møte i Fylkesgeodatautvalget for Troms og Finnmark ble avholdt 10. juni.

Utvalgets funksjon og mandat var blant punktene på dagsorden.

Du finner referatene nederst på utvalgets webside.

Møte i PTU for Troms og Finnmark

Utvalget avholdt årets andre møte 4. juni via Skype. Tiltak i fylkesgeodataplanen for plan- og temadata var hovedtema på møtet.

Du finner referatene nederst på utvalgets webside.

Møte i BGU for Troms og Finnmark

Utvalget avholdt årets andre møte 17. juni via Skype. Status/ revidering av fylkesgeodataplanen for basisgeodata var hovedtema på møtet.

Du finner referatene nederst på utvalgets webside.