I Troms og Finnmark arrangerer Fylkesmannen vintermøte hvert år. Deltakere er primært ordførere og rådmenn i kommunene i fylket, men også et utvalg representanter fra sentrale og regionale statsetater.

Under årets vintermøte som ble holdt i slutten av januar i Alta holdt Kartverket v/ fylkeskartsjef Steinar Vaadal en presentasjon om betydningen av kart og eiendomsinformasjon av god kvalitet for god planlegging og utvikling i kommunene.

Overvekt

Det nye fylkeskartet var selvsagt også med til Alta, hele 33 kg fylkeskart som medførte overvekt på Widerøe sin flyvning mellom Tromsø og Alta den aktuelle dagen ...

I Alta ble samtlige 33 kg fylkeskart revet vekk i løpet av konferansen og svært mange av de nærmere ca. 150 deltakere tok med seg ett eller to kart hjem.

Gode tilbakemeldinger

Tilbakemeldingene var svært gode og viser at et analogt oversiktskart, gjerne hengende på veggen, fortsatt er ettertraktet rundt om i landet.

Nytt fylkeskart kan hentes

Fra årsskiftet ble Troms (25 870 km²) og Finnmark (48 618  km²) slått sammen til ett fylke.

Det er produsert nye fylkeskart i papirformat og disse deler vi gjerne ut. De kan hentes hos Kartverket Troms og Finnmark enten i Tromsø; Framsenteret, Hjalmar Johansens gate 14, eller i Vadsø; Statens hus, Damsveien 1.

Vi vil også ta med fylkeskartet på arrangement i regi av oss utover året. 

Kontaktinformasjon

Kontaktperson ved Kartverket Troms og Finnmark: steinar.vaadal @ kartverke.no

Relatert informasjon

Troms og Finnmark er ett fylke