Samlingen ble, som tradisjonen er, avholdt på Lakselv Hotell i Lakselv.

18 deltakere var med på hele samlingen og 4 stykker deltok på deler av samlingen.

I tillegg til 6 kommuner var kraftleverandørene, Fylkesmannsembetet, Finnmarkseiendommen, Skogbrukssjefen i Finnmark og Kvænangen, og Kartverket representert.

Det var to foredragsholdere som ikke er fra storregionen Troms og Finnmark. Disse var:

  • June-Eva Wennberg fra Kartverket Bodø, som holdt foredrag om føring av jordskiftesaker, og
  • Jon Arne Trollvik fra Kartverket Geodatasamarbeidseksjon, som holdt to foredrag, et om laserdata og et om Norge i bilder-portalen.

JORDSKIFTESAKER: June-Eva Wennberg fra Kartverket Bodø viser eksempler på føring av jordskiftesaker (Foto: Bength Eriksen, Kartverket Troms og Finnmark).

Fra storregionen Troms og Finnmark holdt Skogbrukssjefen i Finnmark og Kvænangen et innlegg om skogsbilveier. Tom Andreas Hætta holdt e foredrag om landbruksparten i Geovekst samarbeidet, og samtidig om nytt og nyttig fra NiBio.

Konkurranse og sosialt samvær

Ingen samling uten konkurranse! I år ble deltakerne delt inn i grupper, og konkurrerte om å bli mester i spillet Count Down. Her skulle man lage lengst mulig ord ut av en rekke med tilfeldige bokstaver.

Første dag ble avsluttet med en felles middag med påfølgende sosialisering.

Ønsker tilbakemelding

Vi ønsker som vanlig å få tilbakemeldinger på temaer som deltakerne på samlingen ønsker at vi skal ha på fremtidige samlinger. Da får vi tilpasset samlingen bedre etter deltakernes ønsker. 

Kontaktinformasjon

Kontaktperson Kartverket Troms og Finnmark: bength.eriksen @ kartverket.no og steinar.vaadal @ kartverket.no