Kartverket Vadsø er sekretariat for fylkesgeodatautvalget i Finnmark, og utarbeider utkast til nye geodataplaner. Utkastet baseres på mottatte innspill om kartleggingsbehov og ønskede prioriteringer fra partene i fylket, og føringer gitt fra myndighetene.

Det er fylkesgeodatautvalget for Finnmark som vedtar geodataplanen og hovedsatsningsområder i planperioden.

Hovedsatsningsområder i planperioden 2019 - 2022

Fylkesgeodatautvalget i Finnmark vil ha følgende satsningsområder i planperioden:

  • Arbeide for kvalitetsheving i matrikkelen med fokus på økt adressering og fullstendighet gjennom egne prosjekt
  • Forvalte de digitalt planregister i kommunene
  • Gjennomføre kartleggingsprosjekt etter partenes behov
  • Arbeide for tilgjengeliggjøring og ajourhold av temadatasett og at Det Offentlige Kartgrunnlaget (DOK) innføres i kommunene i løpet av planperioden
  • Arrangere kurs og fagdager innen matrikkel, geodata og plandata.

Geodataplanen består av et fellesdokument, en strategisk del (tekstdokument) som beskriver overordnede strategiske valg for planperioden. Her skisseres mål og tiltak som skal gjennomføres. Handlingsplanen viser alle tiltakene for hvert enkelt prosjekt.

Forklaring på ord og begrep i geodataplanen

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller lignende kan du sende e-post til: geodataplan.trf @ kartverket.no