Fylkesgeodatautvalget for Troms og Finnmark fylke (FGU-TF)

Oppsummering m.m. fra møter i utvalget finner du nederst.

Fylkesgeodatautvalget for Troms og Finnmark fylke skal godkjenne Geodataplanen for fylket samt gi tilbakemeldinger/ innspill til Norge digitalt om aktuelle saker.

Medlemmer i Fylkesgeodatautvalget for Troms og Finnmark fylke (FGU-TF)
RepresentererNavnKommer fra
Fylkesmannen Bård Pedersen (leder) Fylkesmannen i Troms og Finnmark (FMTF)
Fylkesmannen Lars Smeland FMTF
Kommunene Einar Pedersen Kåfjord kommune
Fylkeskommune Stine Larsen Loso Troms og Finnmark fylkeskommune
Fylkeskommune Lars Ingolf Kleppe Troms og Finnmark fylkeskommune
Statens vegvesen Ingunn Jakola Statens vegvesen, Region Nord
Kommune Mette Mohåg Tromsø kommune
Kommune Jan Inge Lakså Harstad kommune - Hársttáid suohkan
Kommune Hogne Eidessen Senja kommune
Kommune Trond Inge Heitmann Alta kommune
Kommune Frank Ingilæ Deanu gielda  - Tana kommune
Kommune Kristin Nordby Bekkelund Kárášjoga gielda - Karasjok kommune
Kommunene Steinar Nordheim Storelv KS Nord-Norge
Energiverkene (EBL) Knut Mellem Troms Kraft AS
Norge digital-part (regionalt) Sunniva Skålnes Sametinget - Sámediggi
ND-part (regionalt) Sverre Pavel Finnmarkseiendommen
ND-part (regionalt) Ingvill Richardsen Forsvarsbygg
ND-part (regionalt) Lennart Nilsen Norges arktiske universitet (UiT)
ND-part (regionalt) Dagfinn Kleveland Finnmark Jordkifterett
Kartverket Steinar Vaadal Kartverket Troms og Finnmark
Kartverket Bength Eriksen Kartverket Troms og Finnmark

Kontaktinformasjon

Kontaktperson Kartverket Troms og Finnmark: steinar.vaadal @ kartverket.no

Alle dokumenter er i pdf.