Om adressering

Det er kommunene som fastsetter offisielle adresser til eiendommer i Norge, og Kartverket bistår kommunene i dette arbeid.

Adresser og skilt skal sørge for at alle på en lett og forståelig måte kan finne fram til bygninger, boliger og andre aktuelle steder. For raskt å finne fram i en nødsituasjon, kan vegadresser være avgjørende for å berge liv, helse, miljø og økonomiske verdier.

Ett fylke - to kartutsnitt

Storfylket vårt er på hele 74 488 km². Vi presenterer derfor adressestatus ved hjelp av to kartutsnitt basert på den gamle fylkesinndelingen.

Status for vegadresser i Troms og Finnmark fylke - kartutsnitt som viser Troms

Klikk for større kartutsnitt for Troms.jpg

Kartutsnittet viser status for adresseringsarbeid i Troms per juni 2020 (Ill.: Kartverket).

Status for vegadresser i Troms og Finnmark fylke - kartutsnitt som viser Finnnmark

Klikk for større kartutsnitt for Finnmark (jpg)

Kartutsnittet viser status for adresseringsarbeid i Finnmark per juni 2020 (Ill.: Kartverket).

Status for vegadresser i Troms og Finnmark fylke per juni 2020

Vi gratulerer Storfjord kommune som fylkets tredje kommune (etter fylkessammenslåinga) med 100 % vegadresser.

Som endringsoversikten viser, er det i tillegg seks andre kommuner som har vært særlig aktive med vegadressering de siste fem månedene:

  • Kåfjord, Nesseby og Lebesby har økt andelen vegadresser med henholdsvis 33,9, 24,8 og 16,3 prosentpoeng.
  • Hammerfest, Salangen og Tana har økt andelen vegadresser med mellom 1 og 4 prosentpoeng
  • For hele fylket har andelen vegadresser i matrikkelen økt med 1 prosentpoeng fra 89,7 % til 90,7 % siden 2. januar.

I 14 av 39 kommuner er alle beboere registrert på vegadresser, ei økning på to kommuner siden januar. For ytterligere 16 kommuner er andelen som er registrert på vegadresser over 99 %.

For hele fylket bor 98,5 % på vegadresser.

Status for adresseringsarbeidet i Troms og Finnmark fylke per juni 2020.xlsx

Relatert informasjon

Ett stort fylke, Troms og Finnmark, på hele 74 488 km² og fem færre kommuner er status per 1. januar 2020.

Den første geodataplanen for storfylket Troms og Finnmark ble vedtatt på møte i Fylkesgeodatautvalget 29. november. Planen gir føringer for arbeid og utvikling innen fagområdet i fylket for de neste 4 årene.

Kontaktinformasjon

Kontaktperson Kartverket Troms og Finnmark: Nils-Arne.Larsen @ kartverket.no