Om adressering

Det er kommunene som fastsetter offisielle adresser til eiendommer i Norge, og Kartverket bistår kommunene i dette arbeid.

Adresser og skilt skal sørge for at alle på en lett og forståelig måte kan finne fram til bygninger, boliger og andre aktuelle steder. For raskt å finne fram i en nødsituasjon, kan vegadresser være avgjørende for å berge liv, helse, miljø og økonomiske verdier.

Status for vegadresser i Troms per august 2019

Klikk for større kartutsnitt.jpg

 

Kartutsnittet viser status for adresseringsarbeid i Troms per august 2019 (Ill.: Kartverket) 

Som endringsoversikten viser, er det tre kommuner som har vært litt aktive med vegadressering de siste tre månedene:

  • Karlsøy, Storfjord og Kvænangen har økt andelen vegadresser med henholdsvis 2,4, 1,6 og 1,7 prosentpoeng og nærmer seg full dekning av vegadresser
  • Fortsatt er det bare Torsken og Berg som har 100 % vegadresser
  • I 12 av 24 kommuner er alle beboere registrert på vegadresser. Dette utgjør 99,0 % for hele fylket

I Troms fylke har andelen vegadresser i matrikkelen økt med 0,1 prosentpoeng fra 94,8 % til 94,9 % siden 3. mai.

Status for adresseringsarbeidet i Troms per august 2019.xlsx

Antall personer i Troms registrert bosatt på veg- og matrikkeladresser per august 2019.xlsx

Alle kommuner skal ha innført vegadresser for hele kommunen i løpet av planperioden, som beskrevet i Geodataplan for Troms 2019-2022.

Status for vegadresser i Finnmark per august 2019 

Klikk for større kartutsnitt (jpg)

 

Kartutsnittet viser status for adresseringsarbeid i Finnmark per august 2019 (Ill.: Kartverket) 

Som endringsoversikten viser, er det tre kommuner som har vært litt aktive med vegadressering de siste tre månedene:

  • Vadsø har størst økning i andelen vegadresser med 6,5 prosentpoeng til 74,1 %
  • Kvalsund og Sør-Varanger har økt andelen vegadresser med henholdsvis 2,6 og 1,0 prosentpoeng
  • Fortsatt er det Hammerfest, Hasvik og Karasjok som har 100 % vegadresser
  • I 4 av 19 kommuner er alle beboere registrert på vegadresser. Dette utgjør 93,7 % for hele fylket

 

I Finnmark fylke har andelen vegadresser i matrikkelen økt med 0,7 prosentpoeng fra 76,7 % til 77,4 % siden 3. mai.

Status for adresseringsarbeidet i Finnmark per august 2019.xlsx

Antall personer i Finnmark registrert bosatt på veg- og matrikkeladresser per august 2019.xlsx

Alle kommuner skal ha innført vegadresser for hele kommunen i løpet av planperioden, som beskrevet i Geodataplan for Troms 2018-2021.

Kontaktinformasjon

Kontaktperson Kartverket Troms og Finnmark: Nils-Arne.Larsen @ kartverket.no