Hopp til innhold

Matrikkel/ adressering i Troms og Finnmark

Kartverket ved fylkeskartkontorene følger opp at kommunen utfører sine oppgaver som lokal matrikkelmyndighet.

Mer informasjon om matrikkelen