Sentral Felles Kartdatabase (SFKB) i Troms

Per august er det 19 av 24 kommuner som oppdaterer direkte i i Sentral Felles Kartdatabase (SFKB).

Se status for innføring av SFKB i Troms (geonorge.no)

Kontaktinformasjon Troms

Kontaktperson Kartverket Troms og Finnmark: merethe.rodum @ kartverket.no 

Sentral FKB i Finnmark

Per i dag oppdaterer 16 av 19 kommuner i fylket i SFKB.

De tre kommunene som gjenstår er

  • Gamvik
  • Porsanger
  • Vadsø

Det er også planlagt overgang for Kautokeino medio september. Dato er ikke fastsatt.

Se status for innføring av SFKB i Finnmark (geonorge.no)

Kontaktinformasjon Finnmark

Kontaktperson Kartverket Troms og Finnmark: torhild.eriksen @kartverket.no