Hopp til innhold

Detaljerte kartdata i Troms og Finnmark

Kartverket ved fylkeskartkontorene har ansvar for å samle inn, kontrollere og distribuere detaljerte kartdata til Norge digitalt.