Sentral Felles Kartdatabase (SFKB) i Troms og Finnmark fylke

Kommuner som ennå ikke har planlagt overgang:

  • Gamvik
  • Dyrøy
  • Vadsø

Status for Troms og Finnmark

Kontaktinformasjon

Kontaktperson Kartverket Troms og Finnmark: torhild.eriksen @kartverket.no (Vadsø) og merethe.rodum @ kartverket.no (Tromsø)