Oversikten viser planlagt aktivitet, og endringer kan skje. Når dato, sted med mer er fastsatt vil påmelding være mulig.

 

Møteaktivitet og kurs for Troms og Finnmark 2019
DatoType aktivitetRegion / kommunerHvorPåmelding / Kontaktperson
21.3 BGU-FI3 Finnmark Statens hus, Vadsø  Informasjon

 

Møteaktivitet og kurs for Troms og Finnmark 2018
DatoType aktivitetRegion / kommunerHvorPåmelding / Kontaktperson
20.-21.11 Kurs i forvaltning av digitalt planregister Troms Harstad/ Narvik lufthavn,
Evenes
Avholdt
30.-31.10. Geovekstsamling Troms Sydspissen hotell Avholdt
19.10. FGU-FI1 Finnmark Statens hus, Vadsø Avholdt
10.,11. 17. og 18.10 Fagdag matrikkel Troms og Finnmark Tromsø, Harstad, Tana og Alta Avholdt
8.10. PTU-FI2 Finnmark Statens hus, Vadsø Avholdt
8.10. FGU-TRS1 Troms Fram-senteret, Tromsø Avholdt
3.10. BGU-FI3 Finnmark Statens hus, Vadsø Avholdt
2.10. PTU-TRS2 Troms Fram-senteret, Tromsø Referat
13.-14.9. Geovekstsamling Finnmark Lakselv hotell Avholdt
4.9. BGU-TRS3 Troms Tromsø/ Skype Avholdt
29. - 31.5. FDV-Årsmøte4 Finnmark Alta, Lakselv og Vadsø Avholdt
15.5. FGU-TRS1 Troms Tromsø Oppsummering m.m.
8.5. FGU-FI1 Finnmark Vadsø/ Skype Oppsummering m.m.
27.4. FDV4-årsmøte Troms Lenvik Presentasjoner m.m.
24.4. FDV-årsmøte Troms Storfjord Presentasjoner m.m.
19.4. BGU-FI3 Finnmark Vadsø/ Skype Oppsummering m.m.
11.4. PTU-TRS2 Troms Tromsø/ Skype Referat m.m.
9.4. BGU-TRS3 Troms Trømsø/ Skype Referat m.m.
6.3. PTU-FI2 Finnmark Vadsø/ Skype Rreferat m.m.

TRS = Troms

FI = Finnmark

1FGU = Fylkesgeodatautvalg

2PTU = Plan- og temadatautvalg

3BGU = Basisgeodatautvalg

4FDV = Forvaltning, drift og vedlikehold