Kartverket Troms og Finnmark

 

Ansatte med kontorsted i Tromsø-Romsa
NavnArbeidsområdeTelefonE-post (@kartverket.no)
Steinar Vaadal Fylkeskartsjef 32118757 / 47454180 steinar.vaadal
June Breistein ND-koordinator, webredaktør 32118086 june.breistein
Ingrid Christiansen Arealplandata, Matrikkel 32118754 ingrid.christiansen
Trond Johannessen FYSAK-utvikling, Nordområdene, Arctic SDI 32118753 trond.johannessen
Lena Birgitte Johansen Felles kartdatabase, Geovekst 32118762 lena.birgitte.johansen
Nils-Arne Larsen Matrikkel, Felles kartdatabase 32118755 nils-arne.larsen
Aud-Kirsti Pedersen Stedsnavn 32118758 aud.kirsti.pedersen
Merethe Rødum Felles kartdatabase, Forvaltning drift og vedlikehold, ortofoto 32118756 merethe.rodum

 

Ansatte med kontorsted i Vadsø-Čáhcesuolu-Vesisaari
NavnArbeidsområdeTelefonE-post (@kartverket.no)
Bength Eriksen Plassleder Vadsø, lokal IT-ansvarlig, FKB og FDV 32118089 bength.eriksen
Torhild Eriksen Felles kartdatabase, Forvaltning drift og vedlikehold, flybilder 32118082 torhild.eriksen
Bernt Gansmo Felles kartdatabase, Geovekst, Norge digitalt 32118083 bernt.gansmo
Bodil Borch Mietinen Matrikkel 32118085 bodil.borch.mietinen