Kartverket Troms og Finnmark

 

Ansatte med kontorsted i Tromsø-Romsa
NavnArbeidsområdeTelefonE-post (@kartverket.no)
Steinar Vaadal Fylkeskartsjef 32118757 / 47454180 steinar.vaadal
June Breistein ND-koordinator, webredaktør 32118086 june.breistein
Ingrid Christiansen Arealplandata, Matrikkel    
Trond Johannessen FYSAK-utvikling, Nordområdene, Arctic SDI 32118753 trond.johannessen
Lena Birgitte Johansen Felles kartdatabase, Geovekst 32118762 lena.birgitte.johansen
Nils-Arne Larsen Matrikkel, Felles kartdatabase 32118755 nils-arne.larsen
Aud-Kirsti Pedersen Stedsnavn 32118758 aud.kirsti.pedersen
Merethe Rødum Felles kartdatabase, Forvaltning drift og vedlikehold, ortofoto 32118756 merethe.rodum

 

Ansatte med kontorsted i Vadsø-Čáhcesuolu-Vesisaari
NavnArbeidsområdeTelefonE-post (@kartverket.no)
Bength Eriksen Plassleder Vadsø, lokal IT-ansvarlig, FKB og FDV 32118089 bength.eriksen
Torhild Eriksen Felles kartdatabase, Forvaltning drift og vedlikehold, flybilder 32118082 torhild.eriksen
Bernt Gansmo      
Bodil Borch Mietinen Matrikkel 32118085 bodil.borch.mietinen