Mange kyststater har ikke et velfungerende sjøkartverk som setter landet i stand til å ivareta sine internasjonale forpliktelser overfor internasjonal og egen skipstrafikk. I slike tilfeller er det land som Storbritannia, Frankrike, USA og Australia som fungerer som «Primary Charting Authority» og som sjøkartlegger deres farvann og utgir landets offisielle sjøkart.

Slik har det også vært for Albania, hvor det britiske sjøkartverket (UKHO) har vært «Primary Charting Authority».

Norge bistår i oppbyggingen av sjøkartverk

I 2014 signerte Kartverket en samarbeidsavtale med det albanske forsvaret for å hjelpe dem med å bygge opp sitt eget sjøkartverk. Med ca. 10 millioner kroner i ferske midler fra Utenriksdepartementet og interne ressurser i Kartverket startet prosjektet samme år. Utstyr og programvare ble anskaffet. Personal er opplært og utstyr installert. Kartverket donerte også en arbeidsbåt til sjømåling. Dette gjorde at Albania for første gang fikk egen kapasitet til å dybdekartlegge sitt sjøterritorium med moderne utstyr, og egen kapasitet til å lage offisielle sjøkart.

Selve prosjektet ble avsluttet i midten av 2018, men Kartverket har fått midler fra Utenriksdepartementet til å følge opp og hjelpe Albania fram til år 2021.

ENC-er for den albanske kysten

– Det har vært litt prøving og feiling, men nå i januar publiserer Albania sine første tre offisielle elektroniske sjøkart (ENC) i brukerbåndet approach. ENC-ene dekker hele den albanske kysten, og er basert på moderne multistråledata som det albanske sjøkartverket har sjømålt og prosessert selv, forteller internasjonal rådgiver Evert Flier i Kartverket.

ENC-ene er tilgjengelig for internasjonal skipsfart via PRIMAR. De gamle ENC-ene, basert på eldre sjømålingsdata, kan nå trekkes tilbake av det britiske sjøkartverket (UKHO).

I løpet av 2019 skal det Albanske sjøkartverket, Albanian Hydrographic Service, også ha produsert ferdig ENC-er i brukerbåndet Harbour for sine viktigste havner.

Les mer:

Internasjonal arbeid i Kartverket

Kartverkets prosjekter i Albania

ENC: De albanske ENC-ene er i brukerbåndet approach og er tilgjengelig gjennom PRIMAR.