Kartverket Steinkjer

Kartkontoret i Steinkjer har følgende ansatte.

E-post til Kartverket sitt fylkeskartkontor i Steinkjer: ste@kartverket.no

 

Ansatte ved Kartverket Steinkjer
NavnArbeidsområdeTelefonE-post (@kartverket.no)
Liv Iversen Fylkeskartsjef, Geovekst, Norge digitalt, Region- og kommunereform 32118485 / 95206805 liv.iversen
Jon Endre Kirkholt Stedfortreder, Geovekst, FKB, FYSAK, PROFF, NGIS 32118487 jon.endre.kirkholt
Olav Jenssen Matrikkel, FYSAK, Region- og kommunereform 32118486 olav.jenssen
Berit Nordtug Arealplan, Temadata, PROFF, Matrikkelsupport 32118489 berit.nordtug
Ole Roar Olsen Matrikkel 32118490 ole.roar.olsen
Anders Østeraas Matrikkel, IT-drift, Stedsnavn, Region- og kommunereform 32118495 anders.osteraas
Liv Trongmo Hognes FKB, Geovekst, FDV, Vegnett, Nasjonal detaljert høydemodell 32118494 liv.trongmo.hognes
Elling Ringdal Arealplan, IT-drift 32118483 elling.ringdal
Lillbjørg Leirbekkhei FKB, FDV, Matrikkel, Vegnett, fagredaktør 32118484 lillbjorg.leirbekkhei
Lars Ove Lehn Arealplan, FKB, FDV, Temadata, DOK 32118488 lars.ove.lehn
Jens Kristian Hvalgård FKB, FDV, Matrikkel, SSR 32118482 jens.kristian.hvalgard