Hopp til innhold

Nyheter

 • 28 Aug 2017
  Kartverket Stavanger

  Adressering i Rogaland

  Kartverket lenke hit

  Kommunane i Rogaland har jobba godt med adressering dei seinare åra. Med unnatak av enkelte kommunar er det hovudsakleg veglause område som står att, før ein nærmar seg 100 % vegadresser i fylket.

 • 23 Aug 2017

  Høyringsfrist er 12. september! Geodataplanen består av to delar; ein strategisk del og ein handlinsdel. Planen gjeld for ein periode på fire år, og rullerast kvart år.

 • 14 Jun 2017
  Kartverket Stavanger

  Sentral FKB i Rogaland

  Kartverket lenke hit

  Gjesdal kommune tok i bruk Sentral SFKB 2. juni berre ein dag etter oppsatt plan. Dei neste kommunane ut er Eigersund og Hå med planlagt oppstart i henholdsvis oktober og november.

 • 25 Apr 2017
  Kartverket Stavanger

  Flyfotografering 2017

  Kartverket lenke hit

  Sesongen for flyfotografering har startet i Rogaland. Det er to prosjekt med kartlegging i år. Produksjon av ortofoto inngår i begge prosjekta.