Hopp til innhold

Detaljerte kartdata i Stavanger

Kartverket ved fylkeskartkontora har ansvar for å samle inn, kontrollere og distribuere detaljerte kartdata til Noreg digitalt.