Hopp til innhold

Kartverket Stavanger

Kartverket Stavanger har ansvar for etablering og drift av en infrastruktur av geografisk informasjon for Rogaland fylke.

Kontakt oss

Tilsette ved Kartverket Stavanger

Telefon: 08700

Besøksadresse 
Professor Olav Hanssens vei 10, 4021 Stavanger

Post- og fakturaadresse   
Kartverket Stavanger, Postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss

Tinglysing

Alle forespørsler om tinglysing rettes direkte til

Tinglysingen i Kartverket

Telefon: 08700
E-posttinglysing@kartverket.no

Kommunane i Rogaland

Kartverket Stavanger omfatter kommunane i Rogaland fylke.

Nyheter

 • 28 Aug 2017
  Kartverket Stavanger

  Adressering i Rogaland

  Kartverket lenke hit

  Kommunane i Rogaland har jobba godt med adressering dei seinare åra. Med unnatak av enkelte kommunar er det hovudsakleg veglause område som står att, før ein nærmar seg 100 % vegadresser i fylket.

 • 23 Aug 2017

  Høyringsfrist er 12. september! Geodataplanen består av to delar; ein strategisk del og ein handlinsdel. Planen gjeld for ein periode på fire år, og rullerast kvart år.

 • 14 Jun 2017
  Kartverket Stavanger

  Sentral FKB i Rogaland

  Kartverket lenke hit

  Gjesdal kommune tok i bruk Sentral SFKB 2. juni berre ein dag etter oppsatt plan. Dei neste kommunane ut er Eigersund og Hå med planlagt oppstart i henholdsvis oktober og november.

Se alle nyheter