Oversikten viser planlagt aktivitet og endringer kan forekomme.

Planlagt møte- og kursaktivitet for Vestfold og Telemark 2019
DatoType aktivitetRegion/ kommunerHvorPåmelding o.a.
27. - 28.11. Fagdag matrikkel Vestfold og Telemark

Skien

Avholdt
23.10. Dagskurs i kommunal ajourføring av bygningsinformasjon Telemark og Vestfold

Avholdt
22.10. Dagskurs i kommunal ajourføring av bygningsinformasjon Telemark og Vestfold Skien Avholdt
25.9. Møte i FGU Vestfold og Telemark   Avholdt
19.9. Fagdag plan Telemark og Vestfold Skien Avholdt
12.9. Møte AUPT Telemark og Vestfold    Avholdt
5.9. Møte AUB Telemark og Vestfold    Avholdt
11.6. Møte i FGU Telemark og Vestfold   Avholdt
7.-8.5. workshop om NADAG Telemark og Vestfold Skien Avlyst. Settes opp til høsten
24.4. Møte AUB Telemark og Vestfold Porsgrunn Avholdt
9.4. Møte AUPT Telemark og Vestfold   Avholdt

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller innspill kontakt skien@kartverket.no