Representanter til Fylkesgeodatautvalget (FGU) pekes ut av deltakende parter. FGU er styringsgruppe for underutvalg med tyngre faglig representasjon.

 

Utvalgets sammensetning i 2019
RepresentererNavnKommer fra
Fylkeskommunene Lars Kjærstad Vestfold fylkeskommune
Fylkeskommunene Sindre Arnkværn Telemark fylkeskommune
Fylkesmennene/ Landbruk Knut Sindre Vale Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
Statens vegvesen Stein Rinholm Statens vegvesen region sør
Kommunene Kåre Conradsen Tønsberg kommune (Kommunesamarbeidet i Vestfold)
Kommunene Dag Lund Isaksen Færder kommune
Kommunene Bjørn Arild Hagen Seljord kommune (Vest-Telemark-samarbeidet)
Kommunene Øyvind Bakken Porsgrunn kommune (Grenlandssamarbeidet)
Energi Kai G. Jore Skagerak Energi
Øvrige ND-parter Knut E. Larsen Asplan Viak
Øvrige ND-parter Arne Hjeltnes Høgskolen i Telemark (HiT)
Norge digitalt (sekretariat) Geir Mjøen Kartverket Skien
Norge digitalt (sekretariat) Ingrid T. Nilsen Kartverket Skien
Norge digitalt (sekretariat) Leif Kåre Knutsen Kartverket Skien