Hopp til innhold

Workshop om NADAG

7 Mai 2019
8 Mai 2019
Møterom Færder,
Kartverket 3.etg. Klostergata 33
Kl. 10:00 - 15:00

Kartverket Skien inviterer til Workshop om bruk av NADAG for lagring av lokale grunnundersøkelser. Workshopen består av en teoretisk og en praktisk del. Antall deltakere er begrenset. Se under for program og flere detaljer.

Påmeldingsfrist fredag 26. april!Den teoretiske delen har fokus er på hva NADAG er og hva som skal registreres. Den praktiske delen skal gjøre dere i stand til å starte med å registrere de geotekniske data/ rapporter dere har.

Program - felles for begge dagene

09:45 Kaffe

10:00 Velkommen og program for dagen

10:05 NADAG - et nyttig verktøy for norske kommuner

  • Generelt om NADAG
  • Bestillerkompetanse

10:40 NADAG – systematisering av gamle data

  • Gjennomgang av Webregistreringsløsning, m.m.

11:30 Lunsj

1215 Praktisk arbeid med registreringsløsninge

15:00 Vel hjem!

Forarbeid

  • Les gjennom informasjon til kommuner (vedlagt)
  • Finn fram rapportene dere vil starte med (pdf)
  • Undersøk om det er klausuler ved videre bruk av undersøkelsene

Praktisk informasjon

Det er plass til ca. 25 deltagere per dag, dvs. at det maks kan komme 2 fra hver kommune.

Ta med egen PC og rapporter!