Hopp til innhold

Dagskurs i kommunal ajourføring av bygningsinformasjon

22 Okt 2019
22 Okt 2019
Kartverket Skien,
Klostergata 33, 3732 Skien
Kl. 9:30 - 16:00

Statens kartverk Skien arrangerer i samarbeid med Norconsult AS  dagskurs i kommunal ajourføring av bygningsinformasjon, med nødvendig registering i Matrikkel, FKB-Tiltak og FKB-Bygning. Invitasjonen går ut til ISY WinMap-kommunene i Telemark og Vestfold. Målgruppen er de som jobber med fagområdet Matrikkel og FKB. Påmeldingsfristen har gått ut!Invitasjonen gjelder WinMap-kommuene

Skien, Porsgrunn, Siljan, Bamble, Horten, Tønsberg, Sandefjord, Holmestrand, Re og Færder

Kursinnhold

9.30 - 11.00 Forvaltningsopplegg og hjelpemidler for ajourføring av bygningsinformasjon:

  • Matrikkel/ FKB-Tiltak/ FKB-Bygning v/ Statens kartverk

12.00 - 16.00 Bruk av GISLINE til føring av bygningsinformasjon. Kursholder demonstrerer

Formål med kurset

Formålet med kurset er:

  • kompetanseheving på nødvendig kommunal ajourføring ved bygningsrelaterte hendelser
  • at registrering av bygningsinformasjon i matrikkelen ses i sammenheng med nødvendig registrering i kartbasene FKB-Tiltak, FKB-Bygning og øvrige FKB-datasett
  • økt kompetanse på tvers av faggruppene matrikkel og FKB er derfor et mål

Hjelpemidler

Hjelpemidler for kommunene er tilgjengelig på websiden «Kommunal ajourføring av bygninger og tiltak» (kartverket.no). Det er en fordel om deltakerne orienterer seg om innhold og hjelpemidler før kurset.

Det er ikke behov for å ta med seg hjelpemidler/ utstyr utover til egne notater. 

Begrensning i antall deltakere

Deltakelse er begrenset til to personer pr kommune, og det er ønskelig at både fagområdet Matrikkel og FKB er representert. For kommunesamarbeid hvor enkeltkommuner gjør ajourholdsarbeid på vegne av andre kan en annen fordeling av antall deltakere pr kommune vurderes. Ta kontaklt med Kartverket Skien angående dette.

Praktisk informasjon

Kurskostnader er allerede dekket gjennom FDV-avtalene, så kurset vil ikke ha noen direkte kostnader for deltagerne.

Reiseutgifter og ev. overnatting betales av den ekelte.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller lignende? Ta kontakt medså Ingrid Tidemand Nilsen tlf 32 11 85 69, eller på e-post: Ingrid.tidemand.nilsen @ kartverket.no