Bakgrunn for prosjektet

Det har vært ønske om å bevare og tilgjengeliggjøre historiske flybilder blant flere aktører. Det pågår derfor arbeid for å skanne historiske flybilder og produsere ortofoto (målestokksriktige bilder) rundt om i landet. Bildene blir etter endt prosjekt tilgjengelige i "Norge i bilder".

Norgeibilder.no

Dermed kan offentlige saksbehandlere, utdanningsinstitusjoner, jordskifterettene, landbruket, private firma og allmennheten dra nytte av denne arven. Arealforandringen over tid kommer til syne på en oversiktlig og spennende måte.

Om historiske ortofoto (pdf)

Som grunnprosjekt inngår flyoppgavene tilknyttet førstegangs økonomisk kartverk (ØK) i målestokk 1:15 000. Utover dette skannes enkeltoppgaver som er av interesse lokalt.

Hovedfaser

Prosjektet vil inndeles i følgende hovedfaser:

  1. Forberedelse – Valg av flyoppgaver, kostnadsoverslag/-deling, partsavtaler. 
  2. Skanning/digitalisering av valgte flyoppgaver
  3. Ortofotoproduksjon

Valg av firma

Akershus: ikke klart

Buskerud/Østfold: Rambøll

Oversikt over prosjekter og status

Under er en fylkesvis prosjekt-oversikt som vil bli oppdatert fortløpende.

Trykk på aktuelt fylke under så kommer du rett til den fylkesvise oversikten.

Oslo og Akershus

Buskerud

Østfold

Oslo og Akershus
Oppgavenr Oppgavenavn År Målestokk Registrert bilde Skannet Navn i Norge i bilder (NIB)
WF-1990 Aurskog-Høland 1967 15000 204 Ja  
WF-3043 Aurskog-Høland 1967 15000  18 Ja  
WF-3140 Aurskog-Høland 1968 15000  280 Ja  
WF-2520 Asker 1969 14000 147 Ja   
WF-3325 Gjerdrum - Nannestad 1969 15000 94 Ja  
WF-3520  Nannestad etc 1970 15000 150 Ja   
FW-3740 Eidsvoll - Hurdal - Nannestad 1971  15000  193 Ja   
FW-4012 Nes - Ullensaker - Eidsvoll 1972  15000  143 Ja    
FW-4432-1 Sørum - Ullensaker - Nes 1974 15000 221 Ja  
FW-4830 Skedsmo 1975 15000 42 Ja  
FW-4840 Hurdal-Eidsvoll 1975  15000 191 Ja   
FW-4878 Skedsmo 1975  15000 42  Ja   
FW-5117 Fet 1976 15000 89 Ja   
FW-5184 Nittedal 1976  15000  99 Ja   
FW-5445-1 Lørenskog - Rælingen 1977  15000 70 Ja   
NF-1887 Ski, Oppegård, Enebakk 1958  15000 210 Ja   
NF-5965 Vestby, Frogn, Ås, Nesodden 1979  15000 200 Ja   
NLF-06305 Bærum 1980 15000 118 Ja   
WF-0100 Lillestrøm 1939 10000  52 Ja   
WF-208 Nittedal-Lørenskog 1946 10000 698 Ja   
WF-0403 Skedsmo 1950 10000 148 Ja   
WF-0417 Vestby 1950 15000 172 Ja   
WF-0755 Oslo-Follo 1956 17000 691 Nei  
WF-2132 Vestby 1960 6000 78 Nei  
WF-2234 Lillestrøm-Skedsmo 1962 15000  121 Ja   
WF-2238 Son - Hvitsten - Hølen 1962 15000 51 Nei  
WF-2487 Vestby 1968 6000 74 Nei  
FW-3919 Vestby 1972 6000 107 Nei  
NLF-8883 Nittedal - Skedsmo - Fet - Sørum 1986 15000 293 Ja   
NLF-09260 Lørenskog - Rælingen - Enebakk - Ski 1987 15000 233 Nei  
NLF-09550 Frogn - Nesodden - Oppegård - Vestby - Ås 1988 15000 233 Nei  
FN-92126 Vestby kommune 1992 18000 56 Nei  Buskerud
Oppgavenr Oppgavenavn År Målestokk Registrert bilde Skannet Navn i Norge i bilder (NIB)
WF-0228 Norderhov, Ringerike 1947 12000 182 Ja Hønefoss 1947
WF-0593 Røyken 1954 16800  105 Ja Røyken 1954
WF-0634 Hemsedal 1955 10000  230 Ja Hemsedal 1955 
WF-0753 Hurum 1956 17500 99 Ja  Hurum 1956 
WF-2069 Modum Hof, Botne, Skoger, Nedre Eiker, Modum, Tyristrand, Hole, Hønefoss, Holmestrand, Drammen 1959 15000 1181  Ja Ringerike - Hole - Modum - Eiker - Drammen - Hof - Holmestrand 1959
NF-0136A  Gol-Ål 1963 15000 1212 Ja  Hemsedal - Ål - Hol - Gol 1963
NF-0136B Gol-Ål  1963  15000    Ja  Ål 1963
NF-0136B Gol-Ål 1963  15000    Ja   Gol 1963
NF-0130 Nes-Flå  1962 15000 1184  Ja Nes-Flå 1962
NF-0242A Sandsvær-Eiker 1964 15000 100 Ja Kongsberg - Lågen 1964
NF-0242B Sandsvær-Eiker 1964  12000 419 Ja  Kongsberg 1964 
NF-0331 Deler av Ringerike - Modum  1966  15000 312  Ja  Hole - Ringerike 1967
WF-1867 Hol 1966 37500 75  Ja  Hol 1966
WF-1867 Hol 1966  15000  79 Ja  Geiterygghytta - Strandavatnet 1966
NF0481 Deler av Ringerike 1967  15000 308 Ja  Hole - Ringerike 1967 
NF-0545 Ådal  1958  15000 335  Ja  Ringerike 1968
NF-0560 Sigdal - Krødsherad  1968  15000 55  Ja  Sigdal 1968
NF-0673 Sigdal - Krødsherad 1969 15000 296  Ja  Sigdal - Krødsherad 1969
NF-0679  Krødsherad  1969 30000  15  Ja  Høgevarde 1969
NF-0797 Sigdal 1970 15000 269 Ja  Sigdal - Krødsherad - Flå 1970
NF-0878 Lier 1971 6000 353 Ja  Lier 1971
NF-1652 Hol, Ål, Nore og Uvdal 1976 15000 304 Ja  Hol - Nore og Uvdal 1976
NF-1579 Skavanger 1976 6000 10 Ja  Skavanger 1976
NF-1754A Nore Uvdal 1977 15000 357 Ja  Nore og Uvdal 1977
NF-1754B         Ja  Rødberg 1977
NF-1730 Drammen - Lier - Sande - Svelvik 1977 15000 195 Ja  Drammen - Lier - Sande - Svelvik 1977
NF-1921 Nore, Uvdal, Rollag, Flesberg 1978 15000 306 Ja  Nore og Uvdal - Rollag - Flesberg 1978
NF-1930 Lier 1978 15000 106 Ja  Lier 1978
NF-1859 Kongsberg 1978 6000 11 Ja  Kongsberg 1978
NF-2060 Flesberg - Kongsberg - Øvre Eiker 1977 15000 195 Ja  Flesberg - Kongsberg - Øvre Eiker 1977
NLF-06197 Kongsberg 1980 3500 31 Ja  Kongsberg 1980
NLF-06605 Kongsberg 1981 3500 29 Ja  Kongsberg 1981
NLF-07822 Ringerike - Hole - Modum 1983 15000 560 Ja  Ringerike - Hole - Modum 1983
NLF-08608 Ringerike-Ådal 1985 15000 338 Ja  Ringerike 1985
NLF-08754 Bedrifter - Buskerud, Granli trevare AS 1985 6000 4 Ja  Kongsberg 1985
NLF-08754         Ja  Tranby 1985
NLF-08754         Ja  Nedre Eggedal 1985
Lier 1991
FN-91068 Lier 1991 1981 15000   Ja  Lier 1991
FN-94081 Kongsberg 1994 5000 133 Ja Kongsberg 1994Østfold
Oppgavenr Oppgavenavn År Målestokk Registrert bilde Skannet Navn i Norge i bilder (NIB)
WF-0299 Hvaler 1948  15000 174 Ja  Hvaler 1948
WF-0705 Moss - Rygge - Råde - Rolfsøy - Onsøy - Borge 1955  9000  790  Ja   Moss - Rygge - Råde - Fredrikstad 1955 
WF-1144  Hvaler, Kråkerøy, Torsnes, Skjeberg, Berg, Halden, Idd, Aremark 1960 18000 273  Ja   Hvaler - Halden - Aremark 1960
WF-1378 Sarpsborg, Fredrikstad, Tune, Rolvsøy, Kråkerøy, Onsøy, Råde 1963 15000 217  Ja   Sarpsborg, Fredrikstad, Tune, Rolvsøy, Kråkerøy, Onsøy, Råde
WF-1379 Våler-Hobøl 1963  17500  106 Ja   Råde - Våler-Hobøl 1963
WF-1515  Skiptvet - Spydeberg - Askim - Trøgstad - Eidsberg - Rakkestad - Varteig  1964 15000  479  Ja   Våler - Hobøl - Spydeberg - Askim - Trøgstad - Eidsberg - Rakkestad - Sarpsborg 1964
WF-1625  Øymark - Aremark - Degernes - Rakkestad 1965  15000  283 Ja   Aremark - Marker - Rakkestad 1965 
WF-1760 Rødenes - Rømskog 1966 15000 210  Ja  Marker - Rømskog - Eidsberg 1966
WF-2449 Hvaler  1966  15000 223  Ja   Hvaler - Fredrikstad  1966
FW-4010  Moss-Rygge 1972  15000  101  Ja   Moss - Rygge 1972
WF-0080  Sarpsborg - Skjeberg 1939  10000  66  Ja Sarpsborg - Skjeberg 1939 
WF-0262  Fredrikstad - Sarpsborg 1947  12000  409  Ja  Fredrikstad - Sarpsborg 1947
WF-0296 Halden 1948  15000  166 Ja  Halden 1948 
WF-0473  Tune 1952  15000  207  Ja  Tune 1952
WF-0851 Skjeberg - Sarpsborg 1957 15000 182 Ja  Skjeberg - Sarpsborg 1957
WF-1269 Berg - Skjeberg - Borge - Torsnes - Fredrikstad - Sarpsborg 1962 18000 177 Ja  Berg - Skjeberg - Borge - Torsnes - Fredrikstad - Sarpsborg 1962
WF-5810 Fredrikstad 1978 15000 196 Ja  Fredrikstad 1978
NLF-09597 Fredrikstad - Sarpsborg 1988 15000 78 Ja  Fredrikstad Sarpsborg 1988

 

Klikk på bildet for større versjon.


.Under vises et eksempel på forandringer i Drammen.

Drammen 1939

 Drammen 2014