De kartdataene som ble transformert og gjort klare til overgangsdatoene var:

Andre datasett med høyder som for eksempel rør under bakken har kommunene ansvar for å få transformert.


Les mer om NN2000