Tur- og friluftsruter

Området ved Semsvannet i Asker er et yndet rekreasjonsområde, og vi valgte å se på turruter som har forskjellig opphav.
Noen kommer fra DNT og andre frivillige organisasjoner, og noen kommer fra kommunen.
Et av spørsmålene vi ville ha svar på var om vi kan stole på data som er samlet inn av andre enn kommunen?

Som forventet var det mange opparbeidede og godt merkede stier som holdt god kvalitet både innlagt av kommunen og frivillige organisasjoner.
I alle de gode registreringene fant vi også noe som ikke var så bra. Vi fant også en forekomst som både kommunen og Kartverket hadde oversett.

Bildet under viser en turrute som er lagt inn med N50 kvalitet, der geometrien er så dårlig at den ikke treffer eksisterende vei så godt:

Dette har i sin tur ført til at kartet ser slik ut:

 PTU ser utfordringen med å samle inn og sammenstille data fra forskjellige kilder med forskjellig kvalitet. Det blir viktig framover for både kommunene og Kartverket å være bevisst kvalitetskoden i stiene, og søke å kvalitetsforbedre de stiene med dårligst kvalitet. 

Steinsprang og ras

PTU sin rasgruppe var også med på befaringen. De har som mål å lage bedre aktsomhetskart for steinsprang og ras enn de kartene Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har på sin nettside.

Sitat fra NVEs nettside: «I enkelte tilfeller kan også mindre lokale skråninger med høydeforskjell på mellom 20 til 50 meter falle utenfor kartleggingen».

Ideen er at med dagens nøyaktige høydedata basert på laserscanning, kan man oppdage mange flere og mindre «løsneområder» enn NVE oppdager i sin kartlegging basert på 25x25m pixsler. Utfordringen er å lage en effektiv beregning av hvor langt et ras vil nå når det først løsner. Beregningen baserer seg på «Alpha Betha metoden», og jo mindre pikselstørrelse man velger, jo mere regnekraft trenger man for å beregne.

Befaringen langs de bratte skråningene rundt Skaugumåsen viser at beregningene stemmer forbløffende bra med utbredelsen av steinurer og enkeltblokker som har løsnet og trillet ned.

PTUs raseksperter kunne med andre ord reise hjem med god magefølelse. Den store utfordringen som gjenstår blir da å kunne kjøre beregningene så smart som mulig ved å minimere nødvendig regnekraft.

Trym Teigene, som er masterstudent og skriver masteroppgave om ras, er også hyret inn til å skrive en veileder- «Steinsprang og ras for dummies». Den håper vi å få godkjent hos NVE slik at den kan deles med andre kommuner som ønsker å forbedre sine aktsomhetskart for steinsprang og ras.

Bildet viser to av medlemmne i ras-gruppa Ramez Rafat fra Asker og Webjørn Finsland fra Oslo kommune samt Trym Teigene, student på NMBU Ås.