Han har utdanning fra NMBU med både geomatikk og eiendomsfag, i tillegg til Master of management fra Handelshøyskolen BI.

Tidligere har han arbeidet ved Akershus og Oslo jordskifterett, Landbruks- og matdepartementet, Forsvarsbygg, Jordskifterettenes It- og fagtjeneste, Hafslund Nett AS og Statnett SF.

Tor Ivar kommer fra stillingen som fagansvarlig/fagkoordinator grunn- og rettighetserverv i Statnett SF.

Vi gleder oss til å bli kjent med Tor Ivar og ønsker ham hjertelig velkommen til Kartverket!