Kommune- og regionreformen nærmer seg innspurten mange steder i landet. I høstens FGU-møter i henholdsvis Buskerud, Oslo og Akershus og Østfold ble det vedtatt å sette ned et utredningsutvalg som skal se på fremtidig organisering av geodatautvalgene. De tilhørende underutvalgene blir også berørt av dette arbeidet.

Konstituerende møte

Utredningsutvalget hadde konstituerende møte 12. november hvor følgende representanter møtte:

  • Jens Kjell Aabø – Samferdsel
  • Åshild Utvik – Energiparten (vara for Oddmund Arntsberg)
  • Håkon Løvli – Kommuner Buskerud
  • Stein E. Engebretsen – Kommuner Akershus
  • Petter Stordahl – Kommuner Østfold
  • Annie Xiu Qin Chen – Bærum kommune
  • Tor Ivar Solsrud Majercsik – Statens kartverk
  • Jon Anders Anmarkrud – Fylkesmannen
  • Nadja Stumberg – Fylkeskommunen

Håkon Løvli ble valgt til leder av utvalget.

Framdriftsplan

Det ble avtalt at resten av året skal brukes til å innhente informasjon om hvordan FGU i andre deler av landet har organisert sitt arbeid. Informasjon skal hentes inn fra områder hvor det enten er gjennomført regionreform eller områder hvor regionreformen gjennomføres 01.01.2020. Det skal sendes ut en enkel spørreundersøkelse til partene i det fremtidige Viken angående FGU. Det vil bli gjennomført månedlige møter frem til utvalget skal levere sin innstilling til de tre eksisterende FGUene. Frist for levering av innstilling er 29. mars 2019.