Hopp til innhold

Nyheter

 • 29 Nov 2018
  Kartverket Oslo

  Geodatautvalg i Viken?

  Kartverket lenke hit

  Når tre fylker skal bli til en region, må også de tre fylkesgeodatautvalgene (FGU) ta grep.

 • 14 Nov 2018
  Kartverket Oslo

  Møte i NVDB-brukerforum

  Kartverket lenke hit

  NVDB-brukerforum for Oslo og Akershus hadde møte 31. oktober. Referat og presentasjoner er nå tilgjengelig.

 • 9 Nov 2018
  Kartverket Oslo

  Geodataplaner vedtatt!

  Kartverket lenke hit

  Geodataplan for Buskerud, for Østfold og for Oslo og Akershus 2019-2022 er vedtatt. Planen gir føringer for arbeid og utvikling innen fagområdet i fylkene for de neste 4 årene.

 • 5 Sep 2018

  Det er utført veldig mye bra vedlikeholdsarbeid i de tre fylkene i år. Her finner du oversikt over status for gjennomført og planlagt aktivitet i 2018.

 • 22 Aug 2018

  Prosjektet historiske ortofoto i Akershus er i gang. Totalt er 5 408 bilder fordelt på 31 fotooppgaver skannet. Av disse er 17 oppgaver med totalt 2 469 bilder fra fotograferingen til førstegangs økon...