Hopp til innhold

Nyheter Kartverket Oslo

  • 28 Aug 2019

    Det er fattet vedtak om å opprette ett samlet geodatautvalg for Oslo og Viken. Oppstartsmøte for det nye utvalget er 11.9. Representantene fra de tidligere utvalgene har møterett.

  • 12 Jun 2019

    E-verksgruppen har som mål å utveksle informasjon og kunnskap seg imellom. Gruppen treffes to ganger i året, og referat fra vårmøte er nå tilgjengelig. Neste møte er 16. oktober 2019.

  • 5 Jun 2019

    Det jobbes godt i kommunene med etablering og vedlikehold av plandata og digitale planregistre. Arealplandata inngår i FDV-avtalene. Fylkeskartkontorene bistår kommunene i dette arbeidet.