Hopp til innhold

Nyheter Kartverket Oslo

 • 22 Nov 2019

  Det er mye som skal på plass før årsskiftet. Også innen Norge digitalt-samarbeidet. FGU for Oslo og Viken avholdt derfor et ekstraordinært møte 17.10. med fokus på fremtidig organisering og samarbeid.

 • 21 Nov 2019

  Det har vært stor aktivitet i regi av Kartverket Oslo i år. Nå er dato og sted for ND-årsmøtene våren 2020 klar. Disse finner du i aktivitetskalenderen.

 • 30 Okt 2019

  Planen, som er den første for Oslo og Viken, ble vedtatt på møte i Fylkesgeodatautvalget 17. oktober. Planen gjelder for en periode på 4 år og revideres årlig.

 • 28 Okt 2019

  Til sammen 13 deltakere deltok på ledningsfaggruppemøtet i Oslo den 16.oktober 2019. Fokus på møtet var utveksling av informasjon om ledningsdata.

 • 21 Okt 2019

  De fem kartleggingsprosjektene er ferdig fotografert og dataene publisert. I tillegg er det utført skanning på 1 blokk under Nasjonal detaljert høydemodell (NDH).