E-post til Kartverkets fylkeskartkontor i Oslo: oslo@kartverket.no

NavnArbeidsområdeTelefonE-post (@kartverket.no)
Tor Ivar Solsrud Majercsik Fylkeskartsjef 32118515/
92804242
tor.ivar.solsrud.majercsik
Astrid Rygg Stedfortreder, Matrikkel Buskerud 32118514 astrid.rygg
Morten Hoff Geovekst-ansvarlig Akershus/Buskerud 32118505 morten.hoff
Jon Otter Skaaret Geovekst-ansvarlig Østfold/Buskerud 32118522 jon.otter.skaaret
Andreas Dyken FKB-ansvarlig Akershus/Buskerud/Østfold, FKB Vegnett Akershus/Buskerud/Østfold 32118513 andreas.dyken
Eli Brager FKB, rettikartet.no 32118531 eli.brager
Francisca Quayson FKB, plan- og temadata 32118506 francisca.quayson
Henrich Bolman Biørn FKB 32118198 henrich.bolman.biorn
Marit Bekkhus Matrikkel Akershus, FKB 32118519 marit.bekkhus
Jon Kaasa Matrikkel Østfold/Oslo 32118518 jon.kaasa
Irén Andersen Plan- og temadata, DOK 32118533 iren.andersen
Tom Joar Kristiansen Plan- og temadata, DOK 32118528 tom.joar.kristiansen
Karl Ravnaas Plan- og temadata 32118516 karl.ravnaas
Ben Worsley Fysak, stedsnavn 32118517 ben.worsley
Einar Jensen Leder fylkesavdelingen, kontorplass Oslo 32118520 einar.jensen
Anne-Kirsten Stensby Fylkesavdelingen, kontorplass Oslo 32118530 anne-kirsten.stensby
Helge Onsrud Senter for eiendomsrettigheter og utvikling, kontorplass Oslo 32118536 helge.onsrud
Elena Busch Senter for eiendomsrettigheter og utvikling, kontorplass Oslo 32118512 elena.busch
Andreas Røstad Geodatasamarbeidseksjonen, kontorplass Oslo 32118532 andreas.rostad
Maria Oldeman Lund Geodatasamarbeidseksjonen, kontorplass Oslo 32118521 maria.oldeman.lund
Geir Svoren Geodatasamarbeidseksjonen, kontorplass Oslo 32118526 geir.svoren
Marit Bunæs Geodatasamarbeidseksjonen, kontorplass Oslo 32118535 marit.bunaes
Erlend Trones Stedsnavns-ansvarlig for Akershus, Buskerud og Østfold, kontorplass Ullensvang 32118643 erlend.trones
Linn Varhaugvik Arto Geovekstkoordinator 45877926  linn.varhaugvik.arto
June Breistein webredaktør (kontosted Tromsø) 32118086 june.breistein

Følgende fra Geodesidivisjonen har kontorplass i Oslo

Kristian Breili
Michael Dähnn
Ingrid Fausk
Geir Arne Hjelle
Ann-Silje Kirkvik
Halfdan Kierulf
Oddgeir Kristiansen
Dagny Lysaker
Eirik Mysen
Ove Omang
Matthew Simpson