Målet med e-verksgruppen er å utveksle informasjon og ledningsdata mellom e-verkene. Data bør deles uansett kvalitet. Gruppens første prioritet var å samle inn data på høyspentledninger over bakken for å forbedre FKB-ledningsbasen.

Siden januar 2017 har de aller fleste e-verkene i regionen levert inn data til Kartverket for første gang.

Det arbeides med å få til en kontinuerlig forvaltning av FKB-ledningsbasen, samt å forbedre utvalgte objekttyper eller egenskaper i datasettet. Netteierne har god kontroll på topologien og egenskapene i sitt ledningsnett som FKB-ledning mangler, mens FKB-ledning til dels har bedre stedfestingsnøyaktighet. Samarbeid vil gi bedre data til alle!

Gruppen har som mål og treffes 2 ganger i året. Referat fra møtene ligger nederst.

Neste møte er 16. oktober 2019.

Medlemmer
EnhetNavn
Nore Energi AS Knut Borge
Uvdal Kraftforsyning SA Frank Skarpås 
Rollag Elektrisitetsverk SA Vegard Bekkeseth
Flesberg Elektrisitetsverk AS Tommy Angell
Hallingdal Kraftnett AS Asle Olav Garnås
Hemsedal Energi Roar Ulviksbakken
Krødsherad E-verk Espen Slevikmoen
Midtkraft Nett AS Erik Thalerud
Ringeriks-Kraft AS Petter Stokke
Øvre Eiker Nett Geir Wamstad
Glitre Energi Nett AS Asgeir Haugen
Norgesnett/ Fredrikstad Energi Åshild Utvik
Hurum Energiverk Margrethe Folkestad
Hafslund Nett Per Molund
Rakkestad Energi Jens Christer Hansen
Høland og Setskog Nett Erik Solberg
Trøgstad Elverk AS Trond Lier
Norges Vassdrag og energiverk (NVE) Ole-Petter Kordahl
Statens vegvesen Siri Jaren
Kartverket Francisca Quayson og
Linn Varhaugvik Arto

Alle dokumenter er i pdf.