Tømmerfløting i Fetsund, 2017 og 1946.

TREINDUSTRI: Tømmerfløting i Fetsund. Bilder fra 2017 og 1946. Bilde: Norgeibilder.no.

Geovekstprosjektene er fullført

Prosjektene «historiske ortofoto i Østfold», «historiske ortofoto i Akershus» og «historiske ortofoto i Buskerud» er nå fullført. Prosjektet er finansiert av Geovekst-parter, NVE og fylkeskommunene i fylkene. Totalt omfatter prosjektet over 20 000 historiske ortofoto fordelt på 87 flyoppgaver fra perioden 1939-1994.

Flybildene er hentet fra Kartverkets sentralarkiv for flybilder. Cowi AS og Rambøll har skannet og produsert ortofoto av de digitaliserte flybildene.

Bakgrunn for prosjektet

Det har vært ønske om å bevare og tilgjengeliggjøre historiske flybilder blant flere aktører. Det pågår derfor arbeid for å skanne historiske flybilder og produsere ortofoto (målestokksriktige bilder) rundt om i landet.

Dermed kan offentlige saksbehandlere, utdanningsinstitusjoner, jordskifterettene, landbruket, private firma og allmennheten dra nytte av denne arven. Arealforandringen over tid kommer til syne på en oversiktlig og spennende måte.

Grunnprosjekt omfattet flyoppgaver tilknyttet førstegangs økonomisk kartverk (ØK) i målestokk 1:15 000. I tillegg ble det inkludert enkeltoppgaver i prosjektet, etter ønskemål fra lokale interesser.

Kjeller flyplass, 2017 og 1946.

KRATER: Kjeller flyplass, en av verdens eldste flyplasser. Bilde fra 2017 og 1946, til høyere synes krater ett bombingen under andre verdenskrig. Bilde: Norgeibilder.no.

Nyttige verktøy i samfunnsplanleggingen

Historiske ortofoto dokumenterer landskapsendring over tid, og bildene har ofte god innsyn til bakken grunnet beitedrift i utmark og lite vegetasjon. Dermed gir bildene ett blikk bakover i tid til støtte for framtidig planlegging.

Bildene vil være nyttige for samfunnsplanlegging i tilfelle flom og skred, planarbeid og saksbehandling, forsking og jordskifte.

Bildene vil også kunne være til nytte for historieinteresserte privatpersoner. Ved å studere bildene kan man finne gårdstun, bygdeveier, strandlinjer som i dag er borte, man kan finne nesten bilfrie gater i byene, og imponerende velstelte kulturlandskap på landsbygden.

Aker brygge, 2018 og 1956.

SJØKANTEN: Aker Brygge i Oslo. Bilder fra 2018 og 1956. Bilde: Norgeibilder.no.

Oversikt over prosjekter og status

Under er en fylkesvis prosjekt-oversikt (trykk på aktuelt fylke under så kommer du rett til den fylkesvise oversikten). Kolonnen «Navn i Norge i bilder (NIB)» inneholder direktelenke til hvert prosjekt i Norge i bilder- tjenesten. Ved å klikke på lenken åpnes et nytt vindu.

Oslo og Akershus

Buskerud

Østfold

Oslo og Akershus
Oppgavenr Oppgavenavn År Målestokk Registrert bilde Navn i Norge i bilder (NIB)
WF-1990 Aurskog-Høland 1967 15000 204 Aurskog - Høland 1967
WF-3043 Aurskog-Høland 1967 15000  18 Aurskog- Høland øst-vest 1967
WF-3140 Aurskog-Høland 1968 15000  280 Aurskog - Høland øst 1968
WF-2520 Asker 1969 14000 147

Asker 1969

WF-3325 Gjerdrum - Nannestad 1969 15000 94 Gjerdrum - Ullensaker sør 1969
WF-3520  Nannestad etc 1970 15000 150 Nannestad sør 1970
FW-3740 Eidsvoll - Hurdal - Nannestad 1971  15000  192 Eidsvoll midt - Hurdal sør 1971
FW-4012 Nes - Ullensaker - Eidsvoll 1972  15000  143 Nes nord 1972
FW-4432 Sørum - Ullensaker - Nes 1974 15000 221 Sørum 1974
FW-4840 Hurdal-Eidsvoll 1975  15000 191 Eidsvoll nord - Hurdal nord 1975
FW-4878 Skedsmo 1975  15000 42  Skedsmo 1975
FW-5117 Fet 1976 15000 88 Fet 1976
FW-5184 Nittedal 1976  15000  99 Nittedal 1976
FW-5445-1 Lørenskog - Rælingen 1977  15000 70 Rælingen - Lørenskog 1977
NF-1887 Ski, Oppegård, Enebakk 1958  15000 210 Ski - Oppegård - Enebakk 1978
NF-5965 Vestby, Frogn, Ås, Nesodden 1979  15000 200 Vestby - Ås - Frogn - Nesodden 1979
NLF-06305 Bærum 1980 15000 118 Bærum 1980
WF-0100 Lillestrøm 1939 10000  52 Lillestrøm 1939
WF-208 Nittedal-Lørenskog 1946 10000 698 Skedsmo - Lillestrøm - Nittedal 1946
WF-0403 Skedsmo 1950 10000 148 Skedsmo 1950
WF-0417 Vestby 1950 15000 172 Vestby 1950
WF-0755 Oslo-Follo 1956 17000 687 Oslo - Follo - Romerike SV 1956
WF-2132 Vestby 1960 6000 78 Vestby 1960
WF-2234 Lillestrøm-Skedsmo 1962 15000  121 Skedsmo 1962
WF-2238 Son - Hvitsten - Hølen 1962 15000 51 Son - Hvitsten - Hølen 1962
WF-2487 Vestby 1968 6000 74 Vestby 1968
FW-3919 Vestby 1972 6000 107 Hvitsten - Son 1972
NLF-8883 Nittedal - Skedsmo - Fet - Sørum 1986 15000 293 Nittedal - Skedsmo - Fet - Sørum - 1986
NLF-09260 Lørenskog - Rælingen - Enebakk - Ski 1987 15000 233 Lørenskog - Rælingen - Enebakk - Ski 1987
NLF-09550 Frogn - Nesodden - Oppegård - Vestby - Ås 1988 15000 233 Frogn - Nesodden - Oppegård- Vestby - Ås 1988
FN-92126 Vestby kommune 1992 18000 47 Vestby kommune 1992Buskerud
Oppgavenr Oppgavenavn År Målestokk Registrert bilde Navn i Norge i bilder (NIB)
WF-0228 Norderhov, Ringerike 1947 12000 217 Hønefoss 1947
WF-0593 Røyken 1954 16800  105 Røyken 1954
WF-0634 Hemsedal 1955 10000  240 Hemsedal 1955 
WF-0753 Hurum 1956 17500 99 Hurum 1956 
WF-2069 Modum Hof, Botne, Skoger, Nedre Eiker, Modum, Tyristrand, Hole, Hønefoss, Holmestrand, Drammen 1959 15000 1180 Ringerike - Hole - Modum - Eiker - Drammen - Hof - Holmestrand 1959
NF-0136A  Gol-Ål 1963 15000 1889 Hemsedal - Ål - Hol - Gol 1963
NF-0136B Gol-Ål  1964  15000  159 Ål 1964
NF-0136B Gol-Ål 1964  15000   47 Gol 1964
NF-0130 Nes-Flå  1962 15000 1180 Nes-Flå 1962
NF-0242A Sandsvær-Eiker 1964 15000 101 Kongsberg - Lågen 1964
NF-0242B Sandsvær-Eiker 1964  12000 424 Kongsberg 1964 
NF-0331 Modum-Eiker 1965  15000 483  Modum-Eiker 1965
NF-0426 Ringerike-Modum 1966 15000  313 Ringerike-Modum 1966
WF-1867 Hol 1966 37500 75  Hol 1966
WF-1867 Hol 1966  15000  79 Geiterygghytta - Strandavatnet 1966
NF0481 Deler av Ringerike 1967  15000 308 Hole - Ringerike 1967 
NF-0545 Ådal  1958  15000 335  Ringerike 1968
NF-0560 Sigdal - Krødsherad  1968  15000 55  Sigdal 1968
NF-0673 Sigdal - Krødsherad 1969 15000 294 Sigdal - Krødsherad 1969
NF-0679  Krødsherad  1969 30000  15  Høgevarde 1969
NF-0797 Sigdal 1970 15000 318 Sigdal - Krødsherad - Flå 1970
NF-0878 Lier 1971 6000 353 Lier 1971
NF-1652 Hol, Ål, Nore og Uvdal 1976 15000 304 Hol - Nore og Uvdal 1976
NF-1579 Skavanger 1976 6000 10 Skavanger 1976
NF-1754A Nore Uvdal 1977 15000 357 Nore og Uvdal 1977
NF-1754B Rødberg 1977  15000 23  Rødberg 1977
NF-1730 Drammen - Lier - Sande - Svelvik 1977 15000 195 Drammen - Lier - Sande - Svelvik 1977
NF-1921 Nore, Uvdal, Rollag, Flesberg 1978 15000 306 Nore og Uvdal - Rollag - Flesberg 1978
NF-1930 Lier 1978 15000 106 Lier 1978
NF-1859 Kongsberg 1978 6000 11 Kongsberg 1978
NF-2060 Flesberg - Kongsberg - Øvre Eiker 1979 15000 195 Flesberg - Kongsberg - Øvre Eiker 1979
NLF-06197 Kongsberg 1980 3500 31 Kongsberg 1980
NLF-06605 Kongsberg 1981 3500 29 Kongsberg 1981
NLF-07822 Ringerike - Hole - Modum 1983 15000 560 Ringerike - Hole - Modum 1983
NLF-08608 Ringerike-Ådal 1985 15000 338 Ringerike 1985
NLF-08754 Bedrifter - Buskerud, Granli trevare AS 1985 6000 4

Kongsberg 1985

Tranby 1985

Nedre Eggedal 1985

FN-91068 Lier 1991 1981 15000 150 Lier 1991
FN-94081 Kongsberg 1994 5000 133 Kongsberg 1994Østfold
Oppgavenr Oppgavenavn År Målestokk Registrert bilde Navn i Norge i bilder (NIB)
WF-0299 Hvaler 1948  15000 174 Hvaler 1948
WF-0705 Moss - Rygge - Råde - Rolfsøy - Onsøy - Borge 1955  9000  790  Moss - Rygge - Råde - Fredrikstad 1955 
WF-1144  Hvaler, Kråkerøy, Torsnes, Skjeberg, Berg, Halden, Idd, Aremark 1960 18000 273  Hvaler - Halden - Aremark 1960
WF-1378 Rygge-Råde-Fredrikstad-Sarpsborg 1963 15000 217  Rygge-Råde-Fredrikstad-Sarpsborg 1963
WF-1379 Våler - Hobøl - Spydeberg - Askim - Trøgstad - Eidsberg - Rakkestad - Sarpsborg 1963  17500  106 Råde - Våler-Hobøl 1963
WF-1515  Skiptvet - Spydeberg - Askim - Trøgstad - Eidsberg - Rakkestad - Varteig  1964 15000  479  Våler - Hobøl - Spydeberg - Askim - Trøgstad - Eidsberg - Rakkestad - Sarpsborg 1964
WF-1625  Øymark - Aremark - Degernes - Rakkestad 1965  15000  283 Aremark - Marker - Rakkestad 1965 
WF-1760 Rødenes - Rømskog 1966 15000 210  Marker - Rømskog - Eidsberg 1966
WF-2449 Hvaler  1966  15000 223  Hvaler - Fredrikstad  1966
FW-4010  Moss-Rygge 1972  15000  101  Moss - Rygge 1972
WF-0080  Sarpsborg - Skjeberg 1939  10000  66  Sarpsborg - Skjeberg 1939 
WF-0262  Fredrikstad - Sarpsborg 1947  12000  409  Fredrikstad - Sarpsborg 1947
WF-0296 Halden 1948  15000  166 Halden 1948 
WF-0473  Tune 1952  15000  207  Tune 1952
WF-0851 Skjeberg - Sarpsborg 1957 15000 182 Skjeberg - Sarpsborg 1957
WF-1269 Berg - Skjeberg - Borge - Torsnes - Fredrikstad - Sarpsborg 1962 18000 177 Berg - Skjeberg - Borge - Torsnes - Fredrikstad - Sarpsborg 1962
WF-5810 Fredrikstad 1978 15000 196 Fredrikstad 1978
NLF-09597 Fredrikstad - Sarpsborg 1988 15000 78 Fredrikstad Sarpsborg 1988