Hopp til innhold

Kartverket Oslo

Kartverket Oslo har ansvar for etablering og drift av en infrastruktur av geografisk informasjon for Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus.

Kontakt oss

Ansatte ved Kartverket Oslo 

Telefon: 32118000
Epost: oslo@kartverket.no

Besøksadresse:
Storgata 33, 7.etasje, 0184 Oslo (oppgang A)

Post- og fakturaadresse:
Kartverket Oslo, Postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss

Pakker/tidsskrifter:     
Kartverket Oslo, Postboks 412 Sentrum, 0103 Oslo

Tinglysing

Alle forespørsler om tinglysing rettes direkte til

Tinglysingen i Kartverket

Telefon: 32118000

Kommunene

Kartverket Oslo omfatter Oslo, Akershus, Østfold og Buskerud.

Nyheter

 • 29 Nov 2018
  Kartverket Oslo

  Geodatautvalg i Viken?

  Kartverket lenke hit

  Når tre fylker skal bli til en region, må også de tre fylkesgeodatautvalgene (FGU) ta grep.

 • 14 Nov 2018
  Kartverket Oslo

  Møte i NVDB-brukerforum

  Kartverket lenke hit

  NVDB-brukerforum for Oslo og Akershus hadde møte 31. oktober. Referat og presentasjoner er nå tilgjengelig.

 • 9 Nov 2018
  Kartverket Oslo

  Geodataplaner vedtatt!

  Kartverket lenke hit

  Geodataplan for Buskerud, for Østfold og for Oslo og Akershus 2019-2022 er vedtatt. Planen gir føringer for arbeid og utvikling innen fagområdet i fylkene for de neste 4 årene.

 • 5 Sep 2018

  Det er utført veldig mye bra vedlikeholdsarbeid i de tre fylkene i år. Her finner du oversikt over status for gjennomført og planlagt aktivitet i 2018.

Se alle nyheter