Et team fra Kartverket har denne uken tatt turen til grensepunktet mellom Norge, Sverige og Finland, treriksrøysa Golddajávri, sørøst for Skibotn i Troms. Vi hadde fått informasjon om at den norske delen av den såkalte hjertesteinen var ødelagt og trengte reparasjon.

- Hjertesteinen er limt sammen og remontert, og vi har fylt opp med betong i hulrommet bak. Vi har i tillegg malt røysa, sier Tor Erik Bakke, som er ansvarlig for vedlikeholdet av riksgrensa.

KNUST HJERTE: Ødelagt hjertestein på treriksrøysa mot Finland og Sverige. Foto: Tor Erik Bakke

Kartverket har ansvaret for å lede den praktiske skjøtselen av riksgrensene, det vil si å holde grensemerke ved like og grensegata åpen for vegetasjon. Det viste seg under besøket at også naborøysa trengte vedlikehold.

- Vi har reparert riksrøys 294A også. Den måtte demonteres og bygges opp igjen, og selvfølgelig males. Vi har også ryddet grensegata fra treriksrøysa og nordover mot riksrøys 294A, forteller Bakke.

Les mer om riksgrenser

POPULÆRT: Treriksrøysa er et populært turmål. Foto: Tor Erik Bakke