Hovedfokus på konferansen er mulighetene for å utforske alle aspekter av universell utforming fra både praktiske og teoretiske synspunkter. Konferansen tar sikte på å forstå hva vi kan gjøre for å skape en bedre, mer inkluderende fremtid.

Kartverket stiller med fire bidrag, som presenterer kartleggingen av tilgjengelighetsdata som er gjennomført de siste årene i norske kommunesenter og friluftsområder.