Se eiendom

I visningstjenesten «Se eiendom» kan du få oversikt over egen eller andres eiendom. Informasjonen er hentet direkte fra det offisielle eiendomsregisteret, matrikkelen, og gir opplysninger om eiendommen, tilhørende bygninger, bygningsstatus og adresser.

Du kan også hente grunnboksinformasjon fra tjenesten, det vil si informasjon om registrert eierforhold og eventuelle heftelser på eiendommen. Henting av grunnboksinformasjon krever innlogging gjennom ID-porten (MinID, BankID osv.)

Merk at du også kan hente de samme opplysningene fra vår populære karttjeneste Norgeskart.

Gå til «Se eiendom»

Gå til «Norgeskart»

Sjekkliste for tinglysing

En eiendomshandel avsluttes gjerne med å tinglyse eiendomsoverdragelsen. Tinglysing innebærer at overdragelsen sikres rettsvern, og er dermed sikret mot konkurrerende rettigheter i eiendommen. I tinglysingsprosessen vil et sett formelle krav bli kontrollert, og det er derfor viktig at de innsendte dokumentene er korrekt utfylt. Korrekt utfylte tinglysingsdokumenter bidrar til en effektiv tinglysingsprosess. I de fleste tilfeller er det en eiendomsmegler eller advokat som bistår med å fylle ut dokumentene.

Se vår sjekkliste for tinglysing.

Når tinglysing av et skjøte er gjennomført vil selger motta et varsel på SMS eller e-post om at eiendommen er overdratt. Merk at eiendomsmeglere må vente på de fysiske dokumentene i retur før oppgjøret kan gjennomføres.