Kartverket og Ringerike kommune har tatt initiativ til en utredning av selvgående busser i Ringeriks-regionen. 28. og 29. oktober settes det opp en testrute i Hønefoss i forbindelse med idekonkurransen og datatreffet #hack4no.

Selvgående busser kan være en mulig del av et grønt skifte på Ringerike. Det kan også være en del av kollektivløsningen i forbindelse med utbyggingen av Ringeriksbanen og utbyggingen av ny E16 hvor selvgående busser kan være «matebusser» mellom stasjoner, holdeplasser, pendlerparkering og sentrum.

Følger utviklingen tett

Kartverket er en høyteknologisk etat som ligger i front innen stedsrelaterte data og posisjonering. Utviklingen som nå skjer på feltet selvgående kjøretøy ser de det som naturlig å følge tett. Fortsatt er selvgående transport i en svært tidlig fase, men det forskes mye på feltet internasjonalt, og første generasjon er allerede i drift noen steder i verden.

- Det er en spennende utvikling på gang internasjonalt hvor stedsdata og posisjonstjenester spiller en helt sentral rolle og hvor vi ønsker å være med, sier Kristin Skjerven i Kartverket.

Hun synes det er morsomt og bra at Ringerike nå blir blant de første byene i Norge som tester ut denne typen transportløsninger.

Effektive samferdselsløsninger

Ringerike kommune har som visjon å være det mest spennende vekstområdet på Østlandet. Ringerike skal også være et forbilde innen energieffektivisering, bruk av fornybare energikilder og reduksjon av klimagassutslipp i følge energi og klimaplan, og det er et mål i kommuneplan om at Ringerike og omland skal ha effektive samferdselsløsninger.

Satsingen på selvgående busser er helt i tråd med kommunens visjoner og mål. Selvgående busser ser ut til å være en viktig brikke for oppnå det Ringerike ønsker å være: Nærmest det meste.

Bred deltakelse

Utredningen av selvgående busser gjøres av konsulent- og teknologiselskapet Acando. Lignende utredninger og testruter settes opp i flere andre norske byer i høst. Bussen som kommer til Hønefoss, heter EZ10 er produsert av franske Easymile.

Følgende aktører deltar i workshoper på Ringerike i høst i forbindelse med utredningen om selvgående busser: Kartverket, Ringerike kommune, Jernbaneverket, Ringerike Næringsforening, Ringerike Utvikling, AKA, Tronrud Engineering, Statens vegvesen.

Les mer

Les mer om arrangementet hvor bussen skal settes opp, #hack4no.