«Et er et søkart at forstå, et annet et skib at føre», sa Ludvig Holberg i 1722, og det er like sant i dag.

Publikasjonen gir en oversikt over alle symboler og forkortelser som er anvendt i norske og internasjonale sjøkart og skal forefinnes om bord i alle skip som benytter norske sjøkart. Publikasjonen bør også studeres nøye av alle som skal ut i mer eller mindre ukjent farvann med fritidsbåter, og ønsker å komme sikkert frem til bestemmelsesstedet. Alle symboler i sjøkart viser til et fysisk objekt i terrenget og angir hvordan man skal navigere nær dette. 

2020-utgaven av Symboler og forkortelser i norske sjøkart – INT 1 erstatter alle tidligere utgaver publikasjonen. 

Les mer om og last ned Symboler og forkortelser i norske sjøkart – INT 1 her

 "Symboler og forkortelser" er nummerert i henhold til en standard utarbeidet av International Hydrographic Organization (IHO) og ble fastsatt ved den "XIIth International Hydrographic Conference" i 1982 i Monaco.