Fra 4. mai vil ikke den gamle klienten for Sentralt stedsnavnregister (SSR) være tilgjengelig for innlegging eller redigering av stedsnavn. I den første tiden vil det kun være autorisert personell hos Kartverket som kan redigere i det nye systemet.

De gamle tjenestene, ws-fakataark, ws1 og ws2 vil driftes en periode, men uten at dataene blir oppdatert. Det vil i en overgangsperiode bli utviklet nye tjenester for søk, nedlastning og visning av stedsnavndata.

 

Tjenester som ikke har oppdaterte data etter 11. mai:

 • Søketjenesten – webservice for søk i alle "lovlige" skrivemåter fra Sentralt stedsnavnregister, wsdl til tjenesten: https://ws.geonorge.no/SKWS51/ssrv51?wsdl
 • Søketjenesten – webservice for søk i alle skrivemåter fra Sentralt stedsnavnregister, wsdl til tjenesten: https://ws.geonorge.no/SKWS52/ssrv52?wsdl
 • Indeksert søketjeneste fra Sentralt stedsnavnregister, wsdl og eksempel på rest-URL til tjenesten: https://ws.geonorge.no/SKWS3Index/ssrIndexSearch?wsdl
 • Webservice for å få frem fakta om et stedsnavn og sted fra Sentralt stedsnavnregister basert på id fra registeret, faktaark eksempel: http://faktaark.statkart.no/SSRFakta/faktaarkfraobjektid?enhet=267317
 • WMS-tjeneste for å vise stedsnavn basert på ulike kriterier som bl.a. er implementert i "Noregskart stadnamn", getcapabilities til WMS-tjeneste: http://wms.geonorge.no/skwms1/wms.stedsnavn_fag?VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities
 • Nedlastbare SOSI-filer fylkesvis på Norgedigitalt. 
 • Nedlastbare SOSI-filer fylkesvis og GEOJSON filer på den gratis nedlastingstjenesten på kartverket.no.

 

Tjenester som kommer:

 • Ny WFS
 • Ny WMS
 • Nytt faktaark
 • Ny indeksert søketjeneste

 

Les om Sentralt stedsnavnregister.