Målet er å lage en ny, svært detaljert høydemodell, eller 3D-modell, av Norge. Den skal blant annet brukes til å beregne flomsoner og skredfare med en helt annen nøyaktighet enn i dag.

Det er Kartverket som leder kartleggingsprosjektet, som er et spleiselag mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet og sju andre departementer.

65.000 kvadratkilometer i år

I 2017 skal blant annet store deler av sørlandskommunene skannes, Rogaland, deler av Telemark, Buskerud og Akershus samt deler av Nordland og Troms. Så langt i år er det skannet over 8000 kvadratkilometer. Planen er å skanne 65.000 kvadratkilometer i løpet av året.

Til sammen skal 230.000 kvadratkilometer skannes før modellen er klar. I tillegg skal man hente inn laserdata som er innhentet de siste årene og på snaufjellet supplere med punktskyer som lages ut fra flyfoto.

Koster 420 millioner

Høydemodellen har en prislapp på rundt 420 millioner kroner og skal etter planen være ferdig i 2022. TerraTec har fått anbudet på laserskanning og er de som styrer spakene i lufta.

Sist uke var fungerende kartverkssjef Knut Arne Gjertsen og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner med på skanning sammen med daglig leder Øivind O. Aase i TerraTec.

Løser samfunnsutfordringer

- Høydemodellen åpner for helt nye måter å løse mange samfunnsutfordringer på. Fordi vi får så mye mer detaljert informasjon, får vi for eksempel et helt nytt og bedre grunnlag for å beregne skredfare og hvordan flommer kan utvikle seg, sier Knut Arne Gjertsen.

 KLAR FOR TAKEOFF: Jan Tore Sanner (t.v.) og Knut Arne Gjertsen. Foto: Sveinung Engeland

Jan Tore Sanner gleder seg over at arbeidet er så godt i gang.

- De dataene Kartverket nå får gjennom å skanne Norge på nytt, er svært nyttige. Det er stor økonomisk lønnsomhet i det, men først og fremst er det viktig for å vite hvor vi skal bygge veier i en tid hvor vi opplever mer flom, skred og uvær, hvor skal vi bygge jernbane og hvor skal folk bo slik at det er tryggest mulig. Dette er data og kart som vil være utrolig viktige for Norge, sier han.

Effektiviserer og forbedrer

I tillegg til at 3D-modellen vil styrke beredskapsarbeidet og blant annet legge til rette for effektivt vern mot flom og ras, vil den effektivisere og forbedre arbeidet på en rekke andre fagområder også.

Av de mer spesielle bruksområdene er arkeologien. Laserbildene egner seg ypperlig til å oppdage nye gravhauger og andre kulturminner, og arkeologene har allerede omfavnet modellen.

KLAR; FERDIG; SKANN: Slik ser det ut fra lufta når landet skannes. Foto: Sveinung Engeland

Gratis data

Alle høydedataene i modellen blir gjort gratis tilgjengelig for utviklere og andre interesserte som kan gjøre sine egne beregninger, eller bruke dataene til å utvikle for eksempel nye apper eller bruke dem i dataspill.

Last ned gratis høydedata her

Les mer

Les mer om prosjektet Nasjonal detaljert høydemodell